Odpowiedzi

2010-03-13T17:25:00+01:00
D. ) |x-3|=5
do tego są dwa rozwiązania , albo :
x-3=5
x=5+3
x=8

lub:

-x+3=5
-x=2
x=-2
  • Użytkownik Zadane
2010-03-13T17:30:49+01:00
1)

a) (x-1)²-(x-2)(x+2)=9
x²-2x+1-x²+4=9
-2x+5=9
-2x=4
x=-2

b) -2x²-20=-4
-2x²=24
-x²=12
x²=-12 nie ma rozwiązania

c) x²-13x+36=0
Δ=b²-4ac=(-13)²-4*1*36=169-144=25
x₁=-b-√Δ/2a=13-5/2=8/2=4
x₂=-b+√Δ/2a=13+5/2=18/2=9

d) |x-3|=5
x-3=5
x=8

x+3=5
x=2

2) Rozwiąż nierówności
a) 1-3x ≤ x+2
-4x≤1
x≥¼


b) (x+2)²<(x-7)(x+7)
x²+4x+4<x²-49
4x+4<-49
4x<-53
x<-13¼


c)|x-1|≥4
x-1≥4
x≥5

x+1≥4
x≥3