Odpowiedzi

2010-03-13T17:29:25+01:00
Traktat który wywodzi się z Lizbony, i zmienia traktat o Unii Europejskiej.Traktat Lizboński jest to dokument(umowa międzynarodowa)zakładająca reformę Unii Europejskiej.Umowa ta weszła w życie 1 grudnia 2009 roku.Obecnie p[racuje sie nad nowym traktatem-troszke pomogłam;-)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T17:30:09+01:00
1. BIELAN, Adam
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

2. BORYS, Piotr
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

3. BUZEK, Jerzy
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

4. CYMAŃSKI, Tadeusz
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

5. CZARNECKI, Ryszard
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

6. GERINGER de OEDENBERG, Lidia Joanna
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

7. GIEREK, Adam
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

8. GRÓBARCZYK, Marek Józef
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

9. GRZYB, Andrzej
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

10. HANDZLIK, Małgorzata
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

11. HIBNER, Jolanta Emilia
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

12. HÜBNER, Danuta Maria
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

13. JAZŁOWIECKA, Danuta
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

14. JĘDRZEJEWSKA, Sidonia Elżbieta
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

15. KACZMAREK, Filip
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

16. KALINOWSKI, Jarosław
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

17. KAMIŃSKI, Michał Tomasz
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

18. KOLARSKA-BOBIŃSKA, Lena
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

19. KOWAL, Paweł Robert
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

20. KOZŁOWSKI, Jan
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

21. KURSKI, Jacek Olgierd
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

22. LEGUTKO, Ryszard Antoni
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

23. LIBERADZKI, Bogusław
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

24. LISEK, Krzysztof
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

25. ŁUKACIJEWSKA, Elżbieta Katarzyna
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

26. MARCINKIEWICZ, Bogdan Kazimierz
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

27. MIGALSKI, Marek Henryk
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

28. NITRAS, Sławomir Witold
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

29. OLBRYCHT, Jan
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

30. OLEJNICZAK, Wojciech Michał
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

31. PIOTROWSKI, Mirosław
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

32. PORĘBA, Tomasz Piotr
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

33. PROTASIEWICZ, Jacek
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

34. SARYUSZ-WOLSKI, Jacek
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

35. SENYSZYN, Joanna
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

36. SIEKIERSKI, Czesław Adam
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

37. SIWIEC, Marek
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

38. SKRZYDLEWSKA, Joanna Katarzyna
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

39. SONIK, Bogusław
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

40. SZYMAŃSKI, Konrad
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

41. THUN UND HOHENSTEIN, Róża, Gräfin von
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

42. TRZASKOWSKI, Rafał
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

43. WAŁĘSA, Jarosław Leszek
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

44. WŁOSOWICZ, Jacek
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

45. WOJCIECHOWSKI, Janusz
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

46. ZALEWSKI, Paweł
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

47. ZASADA, Artur
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

48. ZEMKE, Janusz Władysław
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

49. ZIOBRO, Zbigniew
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

50. ZWIEFKA, Tadeusz
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)


Traktat Lizboński
Zgodnie z uzgodnionym w Brukseli mandatem negocjacyjnym dla Konferencji Międzyrządowej, traktat lizboński nie uchyli dotychczas obowiązujących traktatów, a jedynie wprowadzi do nich odpowiednie rewizje. Do Traktatu o Unii Europejskiej zostanie inkorporowana większość postanowień I części TKE, natomiast w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską znajdą się szczegółowe zasady polityk unijnych (część III TKE).

Tak jak przewidywał traktat konstytucyjny, Unii Europejskiej zostanie nadana osobowość prawna; zlikwidowana zostanie Wspólnota Europejska (jej następcą prawnym będzie Unia). W związku z tym, nazwa TWE zostanie zmieniona na Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zniesiony zostanie także system filarowy, jednak pewne odrębności dawnego II i III filaru zostaną zachowane. Kompetencje Unii w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa zostały poszerzone, chociaż Trybunał Sprawiedliwości nie będzie sprawował jurysdykcji w tym obszarze. W wyniku przyjęcia traktatu nastąpi podział kompetencji na trzy obszary, zarezerwowany wyłącznie dla Unii (polityka zagraniczna, bezpieczeństwo i realizacja celów Unii), obszar współdzielony, gdzie prawo Unii nadal jest nadrzędne nad prawem państw członkowskich, ale obszary nie regulowane prawem unijnym i obszary z których zrezygnowała Unia, np. poprzez wycofanie dyrektyw pozostają pod kontrola prawa krajowego, oraz obszar, nad którym wyłączną władzę i pierwszeństwo ma prawo krajów członkowskich. Do traktatu dołączono liczne wyłączenia i uszczegółówienia kompetencji w obszarach polityk współdzielonych, w tym Karty Praw Podstawowych.

Usunięte natomiast zostały wszelkie zapisy sugerujące państwowość Unii Europejskiej takie jak nazwa "konstytucja", czy też artykuły o symbolach Unii (flaga, hymn, dewiza). Zrezygnowano również z nowego nazewnictwa aktów prawnych (ustawa, ustawa ramowa) na rzecz dotychczasowych nazw (rozporządzenie, dyrektywa).

Na mocy traktatu ma zostać powołany wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który ma za zadanie kierować Europejską Służbą Działań Zewnętrznych.

Traktat likwiduje rotacyjne, półroczne przewodzenie w Radzie Unii Europejskiej kolejno przez szefów państw i rządów krajów UE i ustanawia stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej, wybieranego na 2,5 letnią kadencję. Zmienia się również sposób przewodniczenia w Radzie Unii Europejskiej, które wraz z wejściem w życie Traktatu ma trwać 18 miesięcy i być sprawowane przez 3 kraje członkowskie.

Traktat lizboński nadaje prawny charakter Karcie Praw Podstawowych. Wielka Brytania i Polska zastrzegły ograniczenie stosowania Karty dla swoich obywateli poprzez zapisy w protokole 7 traktatu.

Traktat lizboński ponadto zawiera szereg drobniejszych modyfikacji, m.in. Polska i Litwa uzyskały zapis o solidarności energetycznej krajów Unii, a w wyniku nacisków Holandii dalszemu zwiększeniu ulegnie rola parlamentów narodowych w stanowieniu unijnego prawa.

Liczę na naj ;)
2010-03-13T17:43:13+01:00
Polacy w europarlamencie:
-Róża Thun
-Paweł Kowal
-Jarosław Wałęsa
-Paweł Zalewski
-Joanna Hibner
-Filip Kaczmarek
-Jarosław Kalinowski
-Jerzy Buzek
-Joanna Skrzydlewska
-Danuta Heubner
-Anna Baumgart

traktat lizboński- podpisana 13 grudnia 2007 roku w Lizbonieumowa międzynarodowa zakładająca reformę instytucji Unii Europejskiej.

mysle ze pomogłam :)