1. Teleskop Hubble'a znajduje się na orbicie okołoziemskiej na wysokości ok. 600km nad Ziemią. Oblicz wartośc prędkości z jaką porusza się on wokół Ziemi, jeżeli czas jednego okrązenia Ziemi wynosi ok. 100 minut. Zapisz obliczenia.
Przyjmij R = 6400km , π=22/7

2. Goprowcy za pomocą lini wciągnęli ruchem jednostajnym prostoliniowym na wysokośc 4m skrzynię ze sprzętem ratowniczym o całkowitej masie 500kg. Oblicz pracę jaką wykonali Goprowcy Nie uwzględniaj oporów ruchu. g=10m/s²

1

Odpowiedzi

2010-03-13T17:30:36+01:00
1. Dane: Szukane:
r=6400 km V=?
h=600km
t= 100 min
π= 22/7

L= 2πr
L=2π*6400
L= 14000πkm
L= 44000km

v=s/t
v= 44000/1 i 2/3
v= 26400km/h
wartosc predkosci wynosi 26400km/h


2. a tego zadania nie umiem :)
11 3 11