Gdzie i w jaki sposób produkowane są dziś pieniądze, kto pilnuje by przebiegało to zgodnie z prawem? Dlaczego tak ważna jest kontrola produkcji nowych pieniędzy???

W Polsce wydano papierowe pieniądze 16 sierpnia 1794 roku w Warszawie, gdzie trwała insurekcja Kościuszkowska, w czasie oblężenia miasta przez wojska rosyjskie za sprawą Rady Najwyższej Narodowej.
-Co to zmieniło w obrocie handlowym, ułatwiło go, czy może nie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T18:46:00+01:00

Banknoty są produkowane w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych,a monety w Mennicy Polskiej.(pwpw.pl)"Technologia
Doskonała technologia, wysokiej klasy specjaliści oraz nowoczesny park maszynowy stawiają Wytwórnię w gronie znanych i cenionych drukarni funkcjonujących na rynku dokumentów wysoko zabezpieczonych.","
Nowoczesność
W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej i późniejszym przystąpieniem do unii walutowej, inwestycje i modernizacja linii produkcyjnych czynione są w Wytwórni pod kątem produkcji banknotów euro. Już teraz firma dysponuje parkiem maszynowym, jaki mają wszystkie renomowane drukarnie na świecie."
2.Nastąpiło załamanie gospodarcze i finansowe państwa. Upadło siedem największych banków warszawskich, łącznie z domem bankowym Piotra Fergussona Teppera. Potęgowała się drożyzna żywności. Targowiczanie wprowadzili cenzurę, zakazując wyrażania opinii krytycznych wobec rządów konfederacji targowickiej i Katarzyny II (tytułowanej oficjalnie "Najjaśniejszą Imperatorową") oraz jej czeladzi wojskowej i cywilnej. Zlikwidowano proreformatorskie tytuły prasowe. W księgarniach przeprowadzano spisy książek zakazanych. Nastąpiło przerwanie kontaktów kulturalnych z Europą Zachodnią. Zmuszono do wyjazdu ze stolicy posła francuskiego Marie Louisa Descorchesa. Policja represjonowała najmniejszy objaw sympatii dla rewolucji francuskiej. Społeczeństwo polskie przeprowadziło bojkot towarzyski Rosjan - np. dowódca wojsk rosyjskich w Warszawie gen. Michaił Kachowski nie mógł zorganizować balu, ponieważ damy polskie odmówiły przyjęcia zaproszeń.
2 5 2