1. Uzupełnij tekst.
Białko jaja kurzego z wodą tworzy _________. Cząstki białka w koloidzie mają rozmiary __________. Innymi przykładami koloidów są:________________________. Dla takiego typu mieszanin charakterystyczne jest zjawisko,zwane ______________, które polega na ____________________________. W życiu codziennym spotykamy się z tym zjawiskiem np.: _______________________________________

2. Odpowiedz na pytania:
a) Czym się różnią procesy denaturacji i koagulacji?
b) Gdzie na co dzień możesz spotkać się z tymi procesami?
c) Jakie znaczenie dla człowieka mają te procesy?

2

Odpowiedzi

2010-03-13T17:40:47+01:00
Białko jaja kurzego z wodą tworzy __koloid_______. Cząstki białka w koloidzie mają rozmiary _widoczne gołym okiem_________. Innymi przykładami koloidów są:__woda i olej______________________. Dla takiego typu mieszanin charakterystyczne jest zjawisko,zwane _____efekt tyndala_________, które polega na _a rozpraszaniu światła przez koloid z wytworzeniem charakterystycznego stożka świetlnego._____. W życiu codziennym spotykamy się z tym zjawiskiem np.: _promienie słoneczne i kurz_

2. Odpowiedz na pytania:
a) Czym się różnią procesy denaturacji i koagulacji?
denaturacja to nieodwracalne scinanie sie białka a koagulacja przejscie cytozolu w cytozel(zgestnienei białka)

b) Gdzie na co dzień możesz spotkać się z tymi procesami?
koagulacja u nasion roslin
np.podczas smazenia jajecznicy, czy gotowania jajek scina sie białko
c) Jakie znaczenie dla człowieka mają te procesy?
-zdenaturowan białko jako pozywienie
16 4 16
2010-03-13T17:43:11+01:00
1. Białko jaja kurzego z wodą tworzy koloid. Cząstki białka w koloidzie mają rozmiary od 1 nm (nanometra) do 1 µm (mikrometra). Innymi przykładami koloidów są: roztwór żelatyny w wodzie, mleko. Dla takiego typu mieszanin charakterystyczne jest zjawisko,zwane efektem Tyndalla, które polega na rozproszeniu światła. W życiu codziennym spotykamy się z tym zjawiskiem np.: obserwując cząsteczki kurzu w powietrzu.

2. a) denaturacja - zniszczenie struktury białka wskutek działania alkoholi, kwasów, soli i temperatury (inaczej: nieodwracalna koagulacja)
koagulacja - ścięcie się białka
b) np. jeśli posolisz jajko (dodajesz wtedy sól kuchenną) lub kiedy je gotujesz
c) przyjmowanie alkoholu - szkodliwe dla człowieka, gdyż niszczy białka w ludzkim ciele.
17 4 17