Odpowiedzi

2010-03-13T18:00:38+01:00
Biblia, Pismo Święte (z greckiego biblion ) – zwój papirusu, księga.
Zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku, uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga.
Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. Muzułmanie uważają, iż część Biblii (np. Księgi Mojżeszowe, Psalmy) powstała w wyniku boskiego objawienia, ale jej treść została zafałszowana.
Wg wersji tradycyjnej autorami wszystkich ksiąg były rzeczywiście osoby, od których pochodzą nazwy ksiąg – a więc pięcioksiąg Mojżeszowy napisał rzeczywiście Mojżesz – od razu w wersji, jaką znamy dzisiaj, Jozue napisał Księgę Jozuego, itd.
Jej najstarsze fragmenty mogły powstać około X wieku p.n.e., jednakże większość ksiąg ukształtowała się w okresie pomiędzy V a II wiekiem p.n.e. i była spisywana przez wielu kolejnych autorów oraz redaktorów.
148 4 148
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T18:02:04+01:00
Słowo ,,Biblia" po grecku znaczy ,,księgi". To jedyna książka w dziejach ludzkości, którą można nazwać po prostu Księgą. Składa się ona z ponad 70 tekstów, w większości spisanych po hebrajsku. Po grecku zapisano fragmenty, które powstały najpóźniej, gdy starożytni Żydzi weszli w bezpośrednie kontakty z kulturą grecko-rzymską.
Biblia formowała się przez wiele stuleci i nie ma jednego wutora. Nie jest także dziełem jednolitym pod względem gatunkowym. Złożyły się na nią pisma wielu, czesto bezimiennych twórców, sięgających po różne formy i gatunki literackie, które kształtowały się i rozwinęły w kulturze dawnego Izraela.
Bibli jest świętą księgą dwóch religii: judaizmu, czyli religii żydów oraz chrześcijaństwa. Dzieli się na Stary i NOwy Testament.
14 3 14