1)Rozwiąż równania:
a) 7+9x/4 -(1-2-x/9)=7x


b) 2x-/x-2= 2x-4/x-1


2.Rozwiąż równania:(zadanie z deltą)
a) 4x-xkwadrat =0
b) xkwadrat -3x+8=0
c) -2xkwadrat-8x -4=0

3.Liczba 350 to przybliżenie z nadmiarem pewnej liczby,a błąd bezwzględny tego przybliżenia wynosi 10,37.Jaki jest błąd względny tego przybliżenia?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T20:56:47+01:00
1a]
7+9x/4-(1-2-x/9)=7x
7+9x/4+1+x/9=7x/×36
252+81x+36+4x=252x
-167x=-288
x=1¹²¹/₁₆₇
b]
tego nie umiem zrobić, bo coś tam ma jeszcze być przed /x na początku
zad.2a]
4x-x²=0
x(4-x)=0
x₁=0 lub 4-x=0,,, x₂=4

deltą sie robi, gdy nie da się zrobić prościej
b]
x²-3x+8=0
Δ=b²-4ac=9-32=-23
delta ujemna - brak rozwiązania
c]
-2x²-8x-4=0
Δ=64-32=32
√Δ=4√2
x₁=(-b-√Δ):2a=(8-4√2):-4=-2+√2
x₂=(8+4√2):-4=-2-√2
zad.3]
x=liczba szukana
10,37=350-x
x=350-10,37
x=339,63

bład wzgledny=10,37:339,63=0,0305332×100= około 3,05332%