Zad 1.
Zaznacz literą P te z wymienionych poniżej zdań, które zawierają treści zgodne z tezami Marcina Lutra.

1.Papież nie posiada najwyższej władzy w Kościele
2. Odpustów za grzechy nie można sprzedawać
3. Duchowni nie powinni mieć żon
4. Pismo Święte jest jedynym źródłem wiary.
5. Nie należy tłumaczyć Pisma Świętego na inne języki niż łacina

Zad 2.
Wyjaśnij w kilku zdaniach, dlaczego reformacja przyczyniła się do rozkwitu kultur narodowych w Europie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T17:58:11+01:00
1 prawda
2prawda
3 fałsz
4 fałsz
5fałsz
1 5 1