Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T18:04:49+01:00
Każdy pierwiastek ma swoją masę cząsteczkową. Są one podane w układzie okresowym. To ta liczba pod nazwą (np. 1,008u dla wodoru H). Zawsze zaokrąglamy ją do najbliższej liczby całkowitej (1,008u --> 1u). Wyjątkiem jest chlor, którego masa cząsteczkowa wynosi 35.5. Masy cząsteczkowe podajemy w u. Jest to symbol masy.

Teoria już jest, więc teraz zadanka:
a) E2S = 110u
Związek składa się z 3 atomów: 2 at. pierwiastka E i jednego at. pierw. S.
S to siarka. Siarka ma m.cz. 32u (z układu okr.).
110u - 32u = 78u
2 atomy E mają m.cz. 78u, więc jeden atom E będzie miał m.cz:
78u : 2 = 39u
W układzie okresowym znajdujemy, że m.cz. 39u ma potas K.

b) Na2E2O3 = 158u
Ten związek składa się z 7 atomów:
2 atomów sodu Na, 2 at. pierw. E i 3 atomów tlenu O.
Sód ma m.cz = 23u.
Są 2 atomy sodu, więc mnożymy przez 2:
23u * 2 = 46u
Tlen ma m.cz. = 16u.
Są 3 atomy tlenu, więc mnożymy przez 3:
16u * 3 = 48u
Razem: 46u + 2E + 48u = 158u
2E = 64u
m.cz. E =32u.
W układzie znajdujemy, że m.cz. 32u ma siarka S.
3 3 3
2010-03-13T18:08:50+01:00
A)
E₂S
masa związku chem.=110u
masa siarki to 32u
mamy 1 siarke wiec:
110u-1*32u=78u
E sa 2 wiec:
78u÷2=39u
E to potas
wzor zwiazku: K₂S
chodzi o to,że:
1) Mamy podana mase zwiazku
2) mase pierwiastka ktory wchodzi w sklad tego zwiazku (ten ktory znamy) mnozymy przez ilosc atomow w czasteczce
3) wynik z punktu 2 odejmuemy od masy zwiazku chem.
4) nastepnie dzielimy przez ilosc atomow w E
Mamy takim sposobem E.

b)
Na²E²O³
Na=2*23u=46u
O=3*16u=48u
158u-(46u+48u)=158u-94u=64u
E sa 2 wiec:
64u÷2=32u
E to siarka
2 5 2