Zadanie w załączniku! dam naj!
1 kolumna:
skala mapy lub planu : 1:25 000
odległość na mapie lub planie: ............
odległóść w terenie: 5 km
2 kolumna:
skala mapy lub planu : .............
odległość na mapie lub planie: 3 cm
odległóść w terenie: 90 km
3 kolumna:
skala mapy lub planu :1:500000
odległość na mapie lub planie: 6cm
odległóść w terenie: ...............
4 kolumna
skala mapy lub planu :1:5000
odległość na mapie lub planie: ..........
odległóść w terenie: 1 km
piszę to po to że jakby ktoś nie mógł wejść do załączniku

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T18:33:17+01:00
1 .
odległośc w terenie = 5km = 5000m = 500 000 cm
Odległośc na mapie = 500 000 : 25 000
odległośc na mapie = 20 cm

2.
odleglosc w terenie = 90 km = 90 000 m = 9 000 000 cm
odległośc na mapie = 3 cm
skala = 9 000 000 : 3
skala = 1 : 3 000 000

3 . Skala mapy = 1: 500 000
odległośc na mapie = 6 cm
odleglosc w terenie = 500 000 * 6
odleglosc w terenie = 3 000 000 cm = 30 km

4 . skala = 1:5000
oleglosc w terenie 1 km = 1000 m = 100000 cm
odleglosc na mapie = 100000 : 5000
odleglosc na mapie = 20 cm