Zad.3 Znajdź wzór funkcji liniowej, której wykres:
a)jest równoległy do wykresu funkcji y=3x+1 i przechodzi przez punkt A=(2;4)
b)jest równoległy do wykresu funkcji y= -2x+1 i przechodzi przez punkt B=(1;3)
c)jest równoległy do wykresu funkcji i przechodzi przez punkt C=(6;0)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T18:11:09+01:00
Y=ax+b II y=cx+d => a=c
a)
y=3x+1 II y=cx+d => 3=c dla A(2;4)
4=3*2+d
4=6+d
d=-2
0dp: y=3x+1 II y=3x-2 dla A(2;4)

b)
y= -2x+1 II y=cx+d =>c=-2 dla B(1,3)
3=-2*1+d
d=5
odp y= -2x+1 II y=-2x+5 dla B(1,3)

c) y=-⅓x+2 II y=cx+d =>c=-⅓ dla C=(6;0)
0=-⅓*6+d
0=-2+d
d=2
odp:y=-⅓x+2 II y=-⅓x+2