Zapisz w postaci równań :
a) liczba 25 jest 5 razy większa od x.
b) liczba 128 jest o 49 większa od x.
c) liczba 12 900 jest 50 razy większa od liczby x.
d) liczba 4 jest 23 razy mniejsza od x.
e) liczba x jest o 300 mniejsza od 1 000.

Rozwiąż równania:

a) 4x + 2 =2x = 12

b) 4(3x - 8) * (x - 1 ) + 5( 9x - 7) = 2x( 6x-1 )

c) 2,5x - 4 = 0,4 + 2,3x

W trapezie równoramiennym kąt ostry jest trzy razy mniejszy od kąta rozwartego. Oblicz jakie miary mają wszystkie kąty tego trapezu.


Bardzo proszę o pomoc :) Daje max : )

2

Odpowiedzi

2010-03-13T18:16:37+01:00
A) 5x=25
b) x+49=128
c)50x=12900
d) x/23=4
e) x+ 300=1000

b) 4x + 2 =2x = 12
2x=10
x=5

c) 4(3x - 8) * (x - 1 ) + 5( 9x - 7) = 2x( 6x-1 )
(12x-32)(x-1)+45x-21=12x²-2x
12x²-12x-32x+32+45x-21=12x²-2x
3x=11
x=11/3

3α+3α+2α=360
8α=360
α=45
45*3=135
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T18:19:38+01:00
1.
a) 5x=25
b) x+49=128
c)50x=12900
d)x/23=4
e)x+300=1000

2.
x/2+11/2×x=1 /×2
x+11×2x=2
x+22x=2
23x=2
x≈0,08


4x + 2 -2x = 12
2x=10
x=54(3x - 8) * (x - 1 ) + 5( 9x - 7) = 2x( 6x-1 )
(12x-32)×(x-1)+45x-35=12x²-2x
12x²-12x-32x+32+45x-35=12x²-2x
12x²+x-3=12x²-2x
3x=3
x=13.
x+x+3x+3x=360°
8x=360°
x=45°
3x=135°
Odp. Kąty w tym trapezie wynoszą 45°, 45°, 135°,135°.liczę na naj;);)
1 5 1