Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T01:16:16+01:00
Równanie okręgu:
(x-x₀)²+(y-y₀)²=r²
(x-1)²+(y-2)²=5²
x²-2x+1+y²-4y+4=25
x²+y²-2x-4y=25-1-4
x²+y²-2x-4y=20

3x-4y+5=0
3x=4y-5
x=⁴/₃y-⁵/₃

(⁴/₃y-⁵/₃)²+y²-2(⁴/₃y-⁵/₃)-4y=20
¹⁶/₉y²-⁴⁰/₉y+²⁵/₉+y²-⁸/₃y+¹⁰/₃-4y=20/×9
16y²-40y+25+9y²-24y+30-36y=180
25y²-100y-125=0
Δ=b²-4ac=10000+12500=22500
√Δ=150
y₁=(-b-√Δ):2a=(100-150):50=-1
y₂=(100+150):50=5
x₁=-⁴/₃-⁵/₃=-3
x₂=²⁰/₃-⁵/₃=5

prosta przecina okrąg w 2 punktach o współrzędnych:
x₁=-3;;y₁=-1
x₂=5;; y₂=5
1 5 1