1:Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb spełniający nierówność /x-1/≥3 i zapisz ten zbiór w postaci przedziału lub sumy przedziału.

2: Cena komputera, w którą wliczono 22% podatku VAT, wynosi 2196zł. Oblicz cenę netto tego komputera.

3: Oblicz wysokość rombu, którego przekątne mają długość 12cm i 6cm

4: Przekątna AC dzili trapez równoramienny ABCD na trójkąt prostokątny ABC i trójkąt równoramienny ACD. Wiadomo, że kąt ACB=90⁰ /AD/=/CD/. Oblicz miary kątów wewnętrznych tego trapezu.Wykonaj rysunek pomocniczy.

5: W kole o promieniu r kąt środkowy i mierze alfa wyznacza wycinek koła o polu równym 3π oraz łuk o długości 2π. Oblicz fługoość promienia r i miarę kąta alfa

3

Odpowiedzi

2010-03-13T20:10:47+01:00
2010-03-13T20:17:50+01:00
Zad.1
/x-1/≥3
x∈(-∞,-2> ∨ <4,∞)
w załączniku obrazek

Zad.2
vat-22%
brutto- 2196zl
22% x 2196zł
22/100(zapisz to w ułamku) × 2196 =48312/100=483,12
2196zł - 483,12zł= 1712,88zł
Odp. Cena netto komputera to 1712,88zł.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T21:48:22+01:00
1)
1° x - 1 ≥ 3
x ≥ 4

2° -(x-1) ≥ 3
x - 1 ≤ -3
x ≤ -2

x ∈ (-"nieskończoność", -2> ∧ <4, +"nieskończoność")

oś z załączniku!

2)
122 ÷ - 2196 zł
100 ÷ - x

x = 100 * 2196 zł / 122
x = 216900/122 zł
x ≈ 1777,87 zł

3)
rysunek w załączniku

P = ah = ef/2
e, f - przekątne

a² = 3²+6²
a² = 9 + 36
a² = 45
a = 3√5 cm

ah = ef/2
h = (ef)/(2a)
h = (6 cm * 12 cm)/(2 * 3√5 cm)
h = 72 cm / 6√5
h = 72√5/30 cm
h = 2,4 √5 cm

4) rysunek i obliczenia w załączniku

5)
układ równań:

α/360° * πr² = 3π
α/360° * 2πr = 2π

α/360° * r² = 3
α/360° * r = 1

αr² = 1080
αr = 360

r = 3
α = 360/3

r = 3
α = 120 °