Odpowiedzi

2009-10-25T08:10:28+01:00
PO POLSKU :
Marina Łuczenko (ur. 3 lipca 1989) – ukraińska wokalistka i aktorka, pochodząca z Winnicy. Mieszkała w Stalowej Woli , obecnie mieszka w Warszawie. Absolwentka szkoły muzycznej I stopnia i uczennica klasy artystycznej LO im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie.
Marina pochodzi z Ukrainy. Do Polski przeprowadziła się z rodziną, kiedy miała rok, dlatego czuje się Polką. Tak naprawdę można powiedzieć, że nie tyle przeprowadzili się, co po prostu do Polski wrócili – jej dziadkowie i babcie byli Polakami, których zawierucha po II wojnie światowej pozostawiła za wschodnią granicą kraju.
Talent Mariny zauważył jej tata, który sam jest muzykiem. Poświęcił karierę dla rodziny, dlatego postanowił zrobić wszystko, żeby jego córka mogła rozwijać swoje zdolności. Ona sama przyznaje, że wszystko, co do tej pory osiągnęła zawdzięcza ojcu.
Pierwszą nagrodę zdobyła jako pięcioletnie dziecko zwyciężając w międzyszkolnym festiwalu. Do dziś na różnych konkursach i festiwalach piosenki główne laury zdobywała ponad dwadzieścia razy.
Wystąpiła w kilku muzycznych programach telewizyjnych ("Przebojowa noc – piosenka rosyjska", "Droga do gwiazd", "Pokaż co potrafisz"), zagrała również w filmie "Ballada o zabójcach" w reżyserii W. Krzystka. Wygrała też casting i została zaangażowana do teatru Studio Buffo, gdzie grała Julię w musicalu "Romeo i Julia" (J. Józefowicz i J. Stokłosa). Obecnie występuje gościnie w teatrze Buffo i serialu 39 i pół.
Jest super aktorką i piosenkarką. Polubiłam ją kiedy oglądałam 39 i pół. Mam nadzieje ,że kiedyś ją zobaczę. Myślę też ,że jej kariera będzie duża.

PO ANGIELSKU:
Marina Łuczenko (born 3 July 1989) – Ukrainian vocalist and actress, come from from Winnicy. She lived in Steel Will , it lives in Warsaw at present. The school-leaving pupil of musical school And the degree and the pupil of class the artistic LO them. Agnes Osieckiej in Warsaw.
Marino comes from from Ukraine. She to Poland conducted from family, when she had year, therefore it feels Pole. It it was can was say really, that they conducted, what they to Poland came back simply not so many – her grandfathers and they were grandmothers Poles, which storm after II world war left with for eastern border of country.
Mariny's talent noticed her papa which only is musician. He dedicated for family career, therefore he decided to make all, in order to his daughter could unreel her abilities. She alone it grants, that she reached to this time all, what it owes father.
She won as five-year-old child first prize winning in interscholar festival. To today on different competitions and she won the festivals of song main laurels over twenty razy.
She stepped out in several musical television programmes ("Hits night – Russian song", "Road to stars", "Show what you be able to"), "Ballad about killers" played in film in direction W. Krzystka also. Casting won also and Studio Buffo was engaged to theatre where she played in musical comedy Julie "Romeo and Julie" (J. Józefowicz and J. Stokłosa). Buffo steps out at theatre hospitality at present and serial 39 and half.
It is super actress and singer. I became fond her when I looked at 39 and half. I have hopes ,that I will see her once. I think also ,that her career will be large.


Mam nadzieję,że dobrze.:)