Zad 1.
Książe pruski ........... w imieniu swoich poddanych oddał królowi polskiemu .................

Zad 2. Odgadnij kogo dotyczą przytoczone poniżej fragmenty tekstu.
a)
O sławie i pośmiertelnej chwale (...) zadecydowało ostatnie dziesięć lat życia, kiedy to między innymi przewodził w walce wyzwoleńczej przeciwko Szwedom. W 1658 roku odnosił sukcesy w Danii, gdzie np. forsował konno cieśninę morską, później zasłynął zwycięskimi bitwami wojskami carskimi, także pacyfikacjami Ukrainy, tłumieniem powstań Kozackich
..............
b)
4 lipca 1610 roku wojsko polskie, liczące zaledwie około 7000 jazdy, dowodzone przez znakomitego stratega, hetmana(...) odniosło (...) błyskotliwe zwycięstwo nad kilkakrotnie liczniejszym (około 35 000) przeciwnkiem. Armią rosyjską dowodził sam Dymitr Szujski, klęska oznaczała więc jego osobistą porażkę. Droga do Moskwy stanęła otworem
................
c) Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Działa wszystkie, obóz wszystek, dostatki, nieoszacowane dostały się w ręce nasze. Nieprzyjaciel, zasławszy trupem aprosze[okopy], pola i obóz, ucieka w konfuzji. Wielbłądy, muły, bydło, owce, które to miał po bokach, dopiero dziś wojsko nasze brać poczynają przy których Węgrów trzodami tu przed sobą pędzą....
......................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T22:21:40+01:00
1) Albert Hohenzollern ... Zygmuntowi I Staremu.
2) - Stefan Czarniecki
-Stanisław Żółkiewski
-Jan III Sobieski