Proszę o rozwiązanie chociaż jednego zadania. Bardzo pilne.

1. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym suma długości jego krawędzi jest równa 68cm, a pole powierzchni 190cm2. Oblicz długość krawędzi graniastosłupa.

2. Przekątna podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 8√2. Kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy ma miarę 60stopni. Oblicz objętość i pole powierzchni tego ostrosłupa.

3. Przekątna przekroju osiowego walca jest nachylona do płaszczyzny walca pod kątem 60stopni. Wysokość walca wynosi 12cm. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej walca.

4. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem o polu 100√3 cm2 i kącie przy wierzchołku 120stopni. Oblicz objętość stożka.

1

Odpowiedzi

2010-03-13T18:41:51+01:00
1.

suma długości krawędzi wynosi = 68cm
dł.= 2 x 34


nie wiem bardzo trudne