Przetłumaczcie po angielsku jak się czyta plis
Hello.Aneta Zając Fun Club.
Hello.I want to join the Fun Club.Plase
What's your surname?

How do you spell that?

And what's your first name?

What's your address?

And what's your postcode?

Ok.It's three pounds a lesson,and the first lesson is on Monday.

*******************************
Hello.I wat to join the Fun Club plase.

C-I-U-P-A-L-S-K-A
39 RYBAKI ROAD.
87-880

2

Odpowiedzi

2010-03-13T18:27:02+01:00
Chodzi ci o czytanie??
heloł. Aneta zając fan klub.
heloł. aj łont tu dżoin de fan klub. pliz
łac jor surnejm?
hał du ju spel dat?
łac jor adres?
end łac jor połstkode?
ołkej. ic tri ponds a lesyn, end de fyrst lesyn is mandej.
]heloł. aj łant tu dżoin de fan klub pliz
2010-03-13T18:55:35+01:00
Plis helloł. Aneta Zając fan klub.I łont tu jon te fan klub.plejs łots jor surnejm.
hał du ju spil thet.
And łots jor firsh najm
łots jor adress
and łots jor poskod
Ok. its der ponds e lesson , And de firs lesson is on mandey.
Heloł . I łont tu jon te fan klub ples