Potrzebuje pomocy z chemii mam napisać równania reakcji
tlenek glinu z tlenkiem azotu5.potas z kwasem weglowym,kwas fosforowy5 z tlenkiem baru,tlenek sodu z tlenkiem azotu5,wodorotlenek baru kwasem z siarkowodorowym,tlenek litu z kwasem bromowodorowym,siarki z magnezem, węglan cezu z azotanem5 magnezu,kwas azotowy 3z siarczanem6 potasu

1

Odpowiedzi

2009-10-24T23:27:09+02:00
Tlenek glinu z tlenkiem azotu (V)
Al₂O₃ + 3 N₂O -> 2 Al(NO₃)₃

Potas z kwasem węglowym
2 K + H₂CO₃ -> K₂CO₃ + H₂^

Kwas fosforowy (V) z tlenkiem baru
2 H₃PO₄ + 3 BaO -> Ba₃(PO₄)₂ + 3 H₂O

Tlenek sodu z tlenkiem azotu (V)
Na₂O + N₂O₅ -> 2 NaNO₃

Wodorotlenek baru z kwasem siarkowodorowym
Ba(OH)₂ + H₂S -> BaS + 2 H₂O

Tlenek litu z kwasem bromowodorowym
Li₂O + 2 HBr -> LiBr + H₂O

Siarka z magnezem
S + Mg -> MgS

Węglan cezu z azotanem (V) magnezu
Cs₂CO₃ + Mg(NO₃)₂ -> 2 CsNO₃ + MgCO₃ (osad)

Kwas azotowy (III) z siarczanem (VI) potasu
2 HNO₂ + K₂SO₄ -> 2 KNO₂ + H₂SO₄


Mam nadzieję, że pomogłem ;)
Pozdrawiam.
1 4 1