Zad 2
Oblicz promień gdy obwód wynosi 16 π cm

zad 3
Oblicz
a) 3²
b)(-3)³
c)-2²
d)(¼)³
e)2⁻²
f)(-¾)⁻¹
g)√81
h)√1⁹/₁₆
i)³√125
Zad 4 wykonaj działania, zapisz wynik w postaci jednej potegi
a)4²*4*4⁸=
b)2³*3³*8³=
c)8⁸:8⁵=
d)10²:5²=
f)(4²)³=
3

Odpowiedzi

2010-03-13T18:38:28+01:00
Zad.2

l=2πr
16π=2πr |:2
8π=πr |:π
r=8

zad.3

a) 9
b) -27
c) -4
d) 1/64
e) ¼
f) -4/3
g) 9
h) 5/4
i) 5


zad.4

a) 4¹¹
b) (2*3*8)³
c) 8³
d) (10:2)²
f) 4⁶
2010-03-13T18:41:20+01:00
Zad 3
a)9
b)-27
c)-4
d)1/16
e)1/4
f)-4/3
g) 9
h)5/4
i)5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T18:42:12+01:00
Zad 2
Oblicz promień gdy obwód wynosi 16 π cm
Ob = 2πr
2πr=16π
r=16:2=8

zad 3
Oblicz
a) 3²=9
b)(-3)³ =-27
c)-2²=4
d)(¼)³=1/64
e)2⁻²=1/2^2=1/4
f)(-¾)⁻¹=-1 1/3
g)√81=9
h)√1⁹/₁₆=√25/16=5/4=1,25
i)³√125=5

Zad 4 wykonaj działania, zapisz wynik w postaci jednej potegi
a)4²*4*4⁸=4¹¹
b)2³*3³*8³=8*27*512=48³
c)8⁸:8⁵=8³
d)10²:5²=2²
f)(4²)³=4⁶

Jak coś to pisz na prv :)