Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T18:41:49+01:00
Dane:
V = 20 [m/s]
g = 10 [m/s²]
Rozw.:
h = V₀t - gt²/2
t = V₀/g
wstawiamy to do pierwszego wzoru
h = V₀ × V₀/g - g×(V₀/g)²/2
h= V₀²/g - g×(V₀²/g²)/2
h= V₀²/g - V₀²/2g
sprowadzamy do wspólnego mianownika i mamy
h= 2V₀²/2g - V₀²/2g
h = V²/2g = (20 [m/s])² / 2 ×10 [m/s²] = 20 m

h = gt²/2
2h = gt²
t² = 2h/g
t = √2h/g (wszystko po prawej stronie jest pod pierwiastkiem)
t = √2×20m/10 [m/s²] = √4s² = 2 s
Inny sposób obliczenia wysokości i czasu
V = g×t
t = V/g = 20[m/s]/10 [m/s²] = 2 s
h = gt²/2 =10 [m/s²] × (2s)²/2 = 20m