Różnica liczb pierwiastka liczby 25 i pierwiastka 3 stopnia liczby 8 pomnóż przez zumę (-4)do potegi 2 i (-2)do potegi 3.

Sume liczb (-3)do potegi 2 i (-1) do potegi 3 pomnóż przez różnice liczb pierwiastka liczby 9 i pierwiastka 3 stopnia liczby 8 .

Oblicz 3% wartosci wyrazenia :
[2do potęgi 2 - pierwiastek 1 9/16 : (-1 1/4) do potegi 2 ]* (-2 1/2 ) do potegi 3

Oblicz 8% wartosci wyrazenia :
[2do potegi 2 - pierwiastek 2 1/4 * (-1 1/3 ) do potegi 2 ] : (-1/3) do potegi 3

- 3 2/3 + (-2 1/2)
4,2 + (-2,8 )
- 4,2 * ( - 5/6 )
14: 0,7

- $ 1/2 + (-6 1/3 )
-3 2/3 + (-2 1/2 )
4,2 + ( - 2,8)
3,8 - (-7,4)

2

Odpowiedzi

2010-03-13T19:01:42+01:00
1. =(5-2)razy(16+4)=3razy20=60
2. =(9-1)razy(3-2)=8razy1=8
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T19:07:37+01:00
Pierwiastek liczby 25 = 5
Pierwiastek trzeciego stopnia liczby 8 = 2
(-4) do potęgi 2 = 16
(-2) do potęgi 3 = -8
(5-2) razy (16-8)=3 razy 8 = 24

[(-3)po potęgi 2 + (-1)do potęgi 3] razy (3-2)=
[(-27) + (-1)] razy 1 = -28

[2do potęgi 2 - 5/4 : (-1 i 1/4)do potęgi 2] razy (-2 i 1/2)do potęgi3= [4 - 5/4 : (-5/4)do potęgi 2] razy (-5/2)do potęgi3=
(16/4 - 5/4 : 25/16) razy (-15/8)= 11/4 razy 16/25 razy (-15/8)=
(-3 i 3/10)

2 3 2