MAM TO PRZETŁUMACZYĆ NA JĘZYK ROSYJSKI. PROSZĘ:) TYLKO NIE PRZEZ TLANSLATORA! ZALEŻY MI NA ZGODNOŚĆI Z GRAMATYKĄ.
Gdy przebudziłam się rano dostałam strasznego kaszlu oraz gardło mnie bolało. Zmierzyłam temperaturę. Miałam 38 stopni. Za godzinę ja jeszcze raz zmierzyła. Temperatura podnosiła się. Powiedziałam o tym mamie. Mama kazała mi zjeść śniadanie i iść do lekarza.
Poszłam do lekarza. Kiedy tam weszłam o mal nie dostałam zawału, pełno ludzi było. Poszłam do rejestracji. Receptionistka zapytała mnie do jakiego lekarza. Powiedziała jej że do internisty Kowalskiego. Poprosiła mnie o książeczkę ubezpieczeniową. Byłam chyba dziesiąta do lekarza.Bardzo długo czekałam w poczekalni. Wreszcie weszłam. Lekarz zapytał mnie co mi dolega. Powiedziałam mu że boli mnie gardło i głowa. Lekarz mnie osłuchał i kazał pokazać gardło. Powiedział mi że to grypa. Przepisał receptę. Zapisał mi antybiotyki i syrop. Antybiotyk mam przyjmować dwa razy dziennie a syrop 3 razy dziennie. Lekarz powiedział że przez pięć dni nie mogę iść do szkoły.Potem poszłam do apteki kupić leki. Gdy wróciłam do domu poszłam spać.

2

Odpowiedzi

2010-03-13T18:52:56+01:00
When you woke up in the morning I got a terrible cough and my throat hurt. I measured the temperature. I had 38 degrees. In an hour I again confronted. The temperature rose. I told my mother about it. My mother told me to eat breakfast and go to the doctor.
I went to the doctor. When I walked into the mal did not get a heart attack, was full of people. I went to register. Receptionistka asked me to what a doctor. Told her that the internist Kowalski. Asked me to book insurance. I was probably ten to the doctor. I waited a long time in the waiting room. Finally, I went. The doctor asked me what I'm wrong. I told him that it hurts the throat and head. The doctor told me to show osłuchał and throat. He told me it was the flu. Prescribed prescription. He enrolled me antibiotics and syrup. I take an antibiotic twice a day, and the syrup 3 times a day. The doctor said that during the five days I can not go to shool.then went to the pharmacy to buy drugs. When I returned home I went to sleep.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T18:56:05+01:00
Когда вы проснулись утром я получил страшный кашель и горло больно. Я измерил температуру. Мне было 38 градусов. Через час я снова сталкиваемся. Температура поднялась. Я сказал матери, о нем. Моя мама сказала мне, чтобы съесть завтрак и идти к врачу.
Я пошел к врачу. Когда я вошел в ТЗА не получил инфаркт, был полон народу. Я пошел, чтобы зарегистрироваться. Receptionistka спросил меня, что к врачу. Сказал ей, что терапевт Ковальский. Попросил меня книга страхования. Я, вероятно, от десяти до lekarza.Bardzo долго я ждал в приемной. Наконец, я пошел. Доктор спросил меня, что я неправ. Я сказал ему, что болит горло и голова. Врач сказал мне, чтобы показать osłuchał и горла. Он сказал мне, что это грипп. Показания рецепту. Он поступил мне антибиотики и сироп. Я пользуюсь антибиотик два раза в день, а сироп 3 раза в день. Врач сказал, что в течение пяти дней я не могу идти в szkoły.Potem пошел в аптеку, чтобы купить наркотики. Когда я вернулся домой, я пошел спать.