Ciało spadło w 2s:
a) oblicz prędkość ciała po czasie 0,5s od początku ruchu
b)drogeę przebytą przez ciało w czasie 0,5s
c)wysokość na jakiej znajdywało się ciało po 0,5s ruchu jeżeli spadek rozpoczął się z wysokości 30m

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T19:53:50+01:00
Witaj
dane t1=0,5s, t2=2s, H=30m, g=10m/s2,
szukane v, s, h po t1=0,5s

H = vo*t2 + 0,5g[t2]2
vo = H/t2 - 0,5g*t2 = 30m/2s - 0,5 *10m/s2 *2s = 15m/s - 10m/s = 5m/s
Prędkość początkowa wynosila vo = 5m/s.
a/
v = vo + gt1 = 5m/s + 10m/s2 *0,5s = 10 m/s
Po 0,5 s ciało miało prędkość 10 m/s.
b/
s = vo*t1 + 0,5g[t1]2 = 5m/s *0,5s + 0,5*10m/s2 *0,25s2 = 2,5m + 1,25m/s =
s = 3,75 m
W czasie 0,5s ciało przebyło drogę s = 3,75 m.
3/
h = H - s = 30m - 3,75m = 26,25 m.
Po 0,5s ruchu ciało po przebyciu 3,75 m znajdowało się na wysokości 26,25 m nad ziemią.

.............................pozdrawiam