Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T18:39:54+01:00
Istnieje twierdzenie, które mówi, że kiedy połączymy środki boków dowolnego trójkąta, to każdy odcinek łączący dwa boki trójkąta jest równoległy do trzeciego boku i ma długość równą połowie długości tego trójkąta.
Załóżmy, że boki dużego trójkąta mają długości:
a, b, c
Zatem odcinek łączący boki a oraz b ma długość ½c, podobnie odcinek łączący boki a oraz c ma długość ½b, a także odcinek łączący boki b oraz c ma długość ½a.
Obwód powstałego trójkąta wynosi zatem:
½a + ½b + ½c = ½ (a+b+c) = ½ × 27 = 13,5

Odp. Obwód tak powstałego trójkąta jest równy 13,5.
13 4 13