Odpowiedzi

2010-03-13T18:55:11+01:00
Impulsy nerwowe są przekazywane przez neurony zawsze tylko w jednym kierunku- od dendrytów poprzez ciało komórki i akson do dendrytów następnej komórki. Taki kierunek przekazywania informacji jest zapewniony dzięki specyficznej budowie synapsy.
54 3 54
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T18:57:18+01:00
Droga impulsów nerwowych .
Impuls nerwowy – przekazywanie informacji od receptora przez układ nerwowy do efektora, czyli zmiana potencjału elektrycznego wzdłuż neuronu.
Każdy nerw może przenosić wiele impulsów jednocześnie. Punkty zetknięcia między końcami poszczególnych neuronów nazywane są synapsami, a długie, cienkie części komórki nerwowej - aksonami.
Droga przekazywania impulsu składa się z 5 elementów (receptor, droga doprowadzająca, ośrodek analizujący, droga odprowadzająca, efektor). Impulsy przemieszczają się z prędkością 360 km/godz (100 m/s).

Liczę na najlepszą :P
38 3 38