1. oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 234 g siarczku sodu (Na2S) w 6 dm(sześciennych) wody jeżeli gęstość tego roztworu wynosi 1,04 g/cm (sześcienny)

2. ile gramów bromku sodu (naBr) znajduje się w 0,2 dm (sześciennych) 0,1 - molowego roztworu

1

Odpowiedzi

2010-03-13T21:43:44+01:00
Zad1.
ms=234g Na2S
V=6 dm3
g=1,04g/cm3
Na2S=78[g/mol]
Cm=n/v

M1=ms/M2
M=234[g]/78[g/mol]
M= 3
M1-liczba moli
ms-masa substancji
M2-masa mola

Cm=n/v
Cmol=3[mole]/6[dm3]
Cmol=0.5[mol/dm3]

zad2.
Cmol-0.1 [g/mol]
V-0.2 dm3
NaBr=103 [g/mol]
ms=?

Cmol=n/v |*v
Cmol*V=n
n=0.02 mol

M1=ms/M2 |*M2
M1*M2=ms
ms=0.02 [mol] * 103 [g/mol]
ms=2.06 [g]