1) Podaj lata trwania wieków :
a) I w. n.e.
b) IV w. n.e.
c) X w. n.e.
d) XVII w. n.e.
e) XIX w. n.e.
f) I w. p.n.e
g) IV w. p.n.e.
h) X w. p.n.e.
i) XVII w. p.n.e.
j) XIX w. p.n.e.

2) Określ wiek i jego połowę poniższych dat. Oblicz ile lat minęło od podanego roku do roku bieżącego. (np. 966r. n.e. - II poł. Xw. Minęło 1042 lata) .

a) 476r. p.n.e. -
b) 843r. n.e. -
c) 800r. n.e. -
d) 1655r. n.e. -
e) 1795r. n.e. -
f) 1000r. n.e. -
g) 1452r. n.e. -
h) 743r. p.n.e. -
i) 325r. p.n.e. -
j) 1918 r. n.e. -
k) 170 r. p.n.e. -

1

Odpowiedzi

2010-03-13T19:24:48+01:00
1.
a) 1r.n.e.-100 r.n.e.
b) 301r.n.e.-400r.n.e.
c) 901r.n.e.-1000e.n.e.
d) 1601r.n.e.-1700r.n.e.
e) 1801r.n.e.-1900r.n.e.
f) 100r.p.n.e.-1r.p.n.e.
g) 400r.p.n.e.-301r.p.n.e.
h) 1000r.p.n.e.-901r.p.n.e.
i) 1700r.p.n.e.-1601r.p.n.e.
j) 1900r.p.n.e.-1801r.p.n.e.
2.
a) 1 pol.V w.p.n.e., minelo 2486 lat
b) 1pol.IXw.n.e., minelo 1167lat
c) 2pol.VIIIw.n.e.,minelo 1210lat
d) 2 pol. XVIIw.n.e., minelo 355lat
e) 2 pol. XVIIIw., minelo 215lat
f) 2 pol.X w.n.e.,minelo 1010lat
g) 2 pol. XVw.n.e., minelo 558lat
h) 2 pol. VIII w.p.n.e., minelo 2753 lata
i) 2 pol. IVw.p.n.e. , minelo 2335 lat
j) 1 pol.XVIIIw.n.e.,minely 92 lata
k) 1 pol.IIw.p.n.e.,minelo 2180 lat
2 5 2