Odpowiedzi

2010-03-13T19:15:15+01:00
Ale w jakich czasach trzeba opisać tych chłopów w nowożytnych, w średniowieczu, w starożytoności czy kiedy?
2010-03-13T19:19:49+01:00
Chł0pi- ich gł0wnym zajeciem była praca na r0li. Ziemia kt0rą uzytk0wali ine nalezała d0 nich. Stan0wiła 0na własn0sc kr0la, rycerza lub k0sci0ła. Za praw0 d0 uzytk0wania ziemi chł0pi musieli 0ddawac daniny i prac0wac w g0sp0darstwie wlasciciela. Była t0 darm0wa praca nazywana pansczyzną. :)