Odpowiedzi

2010-03-13T19:29:36+01:00
Hymn to pieśń ku czci jakiejś wyższej wartości, jaką może być np Bóg, bóstwo, wartosć czy ojczyzna. Cechą tego gatunku literackiego jest jego podniosły, uroczysty charakter. Ignacy Krasicki w "Hymnie do miłość Ojczyzny" stosuje wszystkie wyżej wymienione cechy hymnu. W sposób uroczysty zwraca się do bohaterki hymnu- Ojczyzny, którą opisuje w sposób doskonały.Podmiot liryczny, którym jak możemy przypuszczać jest autor, stara się podnieść rangę Ojczyzny-pokazuje jej wspaniałość.Autor w wierszu przedstawia patriotyzm radykalny,życie jednostki podporządkowywuje tylko ojczyźnie, by uzmysłowić jak ważna jest walka o nią. Kracicki uczynił z niej wręcz swoistą religię- postawił ją ponad Boga. Hymn ten jest wykładnią tego, co nazywamy patriotyzmem.
44 4 44