1.) trójkąt ABC jest podobny do trójkąta KLM.Oblicz ich skalę podobieństwa,jeżeli |AB|=8cm, |BC|=6cm, |CA|=10cm, a obwód trójkąta KLM jest równy 72 cm.

2.) Boki pewnego trójkąta mają długość 5cm,8cm,10cm.Oblicz boki tego trójkąta do niego podobnego,jeżeli najdłuższy bok tego trójkąta ma długość 15cm.

3.) Oblicz długość boku trójkąta A`B`C` podobnego do trójkąta równobocznego ABC, jeżeli obwód trójkąta ABC ma długość 18 cm , a skala podobieństwa k=⅓

2

Odpowiedzi

2010-03-13T19:28:29+01:00
1. 8+6+10=24
24/72=1/3
Podobieństwo wynosi 1 do 3

2. 15/10=3/2
3/2*8=12
3/2*5=7,5
Odpowiednio długości boków to: 7,5, 12 i 15.

3. 18/3=6
6/3=2
Jeden bok wynosi 2.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T19:34:57+01:00
1. k = 72/24 = 3

2. K = 15/10
8* 15/10 = 12
5*15/10 = 7,5
BOKI TROJKĄTA PODOBNEGO MAJĄ MIARY : 15 , 12 i 7,5

3.18 * 1/3 = 6
JEZELI TROJKĄT RÓWNOBOCZNY CZYLI 3 BOKI O TAKICH SAMYCH MIARACH CZYLI :
6 : 3 = 2