Duży tłok w prasie hydraulicznej przesuwa się o 1 cm. , a mały tłok o 20 cm. Pole powierzchni małego tłoka wynosi 25 cm ² , a siła działająca na niego - 250 N
Oblicz:
a) pole powierzchni dużego tłoka,
b)siłę wywieraną przez duży tłok.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T19:50:11+01:00
Zad.9
dane:
F₁=250 N
S₁=25 cm²
x₁=20 cm-przesunięcie tłoka małego
x₂=1 cm-przesunięcie tłoka dużego
szukane:
a)S₁=?
b)F₂=?
rozw.
a)V₁=S₁× x₁-objętość przesuniętej cieczy
V₂=S₂ × x₂
V₁=V₂ czyli:
S₁ × x₁=S₂ × x₂
S₂=S₁ × x₁÷ x₂
S₂=25 cm² × 20 cm ÷ 1 cm
S₂=500 cm²
b)
P₁=P₂ czyli:
F₁ ÷S₁=F₂ ÷ S₂ po przekształceniu otrzymujemy:
F²=F₁ × S² ÷ S₁
F²= 250 N × 500 cm² ÷ 25 cm²
F²=5000 N

Odp:Powierzchnia dużego tłoka jest równa 500 cm²,a siła wywierana przez duży tłok wynosi 5000 N.
69 4 69
dziki dostałem za to 5
dziękuję ♡♡♡♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡