Krótszy bok prostokąta o wymiarach 5cm x 8cm zwiększymy o x cm , a dłuższy bok zmniejszymy o x cm .
a) wyznacz wzór funkcji opisującej pole nowego prostokąta w zależności od długości x;podaj dziedzinę tej funkcji
b) dla jakiej długości x pole otrzymanego prostokąta jest większe?
Oblicz to pole.

1

Odpowiedzi

2010-03-13T20:11:15+01:00
A) f=(a+x)*(b-x)
a+x<X<b-x

b) P1=5*8 czyli 40
P2=(5+x)*(8-x)
P2=40-5x+8x-x(do kwadratu)
x=1
40-5+8+1=44
x=-1
40+5-8-1=36
wychodzi na to ze "x" musi być jaką kolwiek liczbą byle dodatnią.
22 1 22