Odpowiedzi

2009-04-21T21:07:14+02:00
W Polsce działa system sądowy, rejestracji partii. Polega on na tym, że procedurę rejestracji partii politycznych określa ustawa. Ta ustawa określa jeden sąd prowadzaący rejestr partii politycznych. Więc niezawisła władza sądownicza decyduje o powstaniu, bądź likwidacji partii. W Polsce od 1990r. przyjęto system rejestracji partii. Zgodnie z ustawą z 1997roku sądem prowadzącym rejestr partii politycznych, jest dawny Sąd Wojewódzki, a obecnie Sąd Okręgowy dla miasta stołecznego Warszawy.Ustawa z 1997r zwiększyła ponad to liczbę wnioskodawców do 1000 osób. Wniosek o rejstrację partii powinien zawierać :logo, nazwę, statut, program oraz listę co najmniej 1000 podpisów, Sąd okręgowy w W-awie bada legalność dokumentów, oraz przesłuchuje co najmniej trzech reprezentantów powstającej partii. Sąd orzeka postanowieniem o zgodności dokumentów z konstytucją i ustawach o partiach politycznych. W wypadku oddalenia wniosku, bądź odesłania do uzupełnienia, stronie przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W wypadku wątpliwości podjętych przez Sąd Okręgowy, a nawet Sąd Apelacyjny co do zgodności statutu i programu partii z konstytucją, Sąd Okręgowy może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga sprawę ostatecznie, ponieważ tutaj nie przysługuje odwołanie.
1 5 1