Odpowiedzi

2010-03-13T19:36:59+01:00
W przeprowadzonym sondażu 17% Gdańszczan uznało się za Kaszubę. Ponad połowa badanych (56%) uważa Kaszubów za Polaków nie różniących się od innych (częściej uważają tak osoby deklarujące się jako Kaszubi), a 35% uznaje ich za grupę etniczną. Zdecydowana większość respondentów (81%) uważa, że język kaszubski nie przestanie istnieć, a spośród osób prognozujących zanik tegoż języka większość uważa, iż stanie się to już w przeciągu 50 lat. Wg respondentów najbardziej wyrazistym symbolem kaszubskim jest haft kaszubski (odpowiedziało tak 50,5% badanych), natomiast na drugim miejscu sytuują oni tabakę. Pierwszą odpowiedź częściej wskazują kobiety, drugą mężczyźni.

Badani, proszeni o wymienienie cech charakterystycznych Kaszuby odnoszą się zarówno do jego otoczenie kulturowego, jak i do samych cech charakteru czy usposobienia. Otoczenie kulturowe, to m.in. język czy strój. Wśród cech osobowych ankietowani podali zarówno pozytywy, jak i negatywy. Cechy negatywne wiążą się głównie z ‘temperamentnością” omawianej grupy, natomiast cechy pozytywne to np. pracowitość czy życzliwość.
2 3 2