Odpowiedzi

2010-03-13T21:02:40+01:00
D=(|A-B|:A)*100%
A-wartość PKB w roku wyjściowym (1999) =>524 mld zł
B- wartość PKB w roku porównywanym (2000) => 544 mld zł

D=(|524-544|:524)*100%=(20:524)*100%= 3,82%

PKB w roku 2000 wzrósł o 3,82% w stosunku do roku poprzedniego.
8 3 8