Zapisz słowami:
13,033;
100,902
0,0456
zapisz cyframi:
siedem i siedemdziesiąt siedem setnych
zero i tysiąc jedenaście dziesięciotysięcznych
czterdzieści cztery i czterysta cztery tysiączne
dwa tysiące i dwie tysiączne
zapisz sumę w postaci dziesiętnej
6/100 + 9/10000

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T20:09:01+01:00
13,033= trzynaście i trzydzieści trzy tysięczne
100,902=sto i dziewięćset dwie tysięczne
0,0456=czterysta pięćdziesiąt sześć dziesięciotysięcznych
cyframi
7,77
0,1011
44,404
2000,002

suma w postaci dziesiętnej
6/100+ 9/10000
0,06 + 0,0009
2010-03-13T20:19:06+01:00
Trzynaście i trzydzieści trzy tysięczne(13,033)
sto i dziewięćset dwie tysięczne(100,902)
zero i czterysta pięćset sześć dziesięciotysięcznych(0,0456)
siedem i siedemdziesiąt siedem setnych(7,77)
zero i tysiąc jedenaście dziesięciotysięcznych(0,1011)
czterdzieści cztery i czterysta cztery tysiączne(44,404)
dwa tysiące i dwie tysiączne(2000,002)
0,06 + 0,0009 = 0,0609