W trakcie planowania tegorocznych wakacji w Niemczech w Internecie zaciekawiΠa ci´ oferta
pobytu w pewnym pensjonacie. Napisz list, w którym:
– podasz termin pobytu i zapytasz o wolne miejsca,
– poprosisz o opis okolicy i propozycje sp´dzania wolnego czasu,
– poinformujesz o tym, ˝e masz psa, i zapytasz o mo˝liwoÊç wzi´cia go ze sobà,
– poprosisz o szybkà odpowiedê na twoje pytania i grzecznoÊciowo podzi´kujesz za nià.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T20:32:25+01:00
Pol.:
Przepraszam ale zainteresowała mnie oferta wyjazdu do pensjonatu "Radaś" (podaj swoją nazwę ja niemogłam nic wymyśleć...:P) w Niemczech. Pojechać bym chciała 22 czerwca tego roku (22.06.2010). Chciałam się dowiedzieć czy są wolne miejsca na takie wakacje. Prosiła bym opis okolicy, także jakie będą rozrywki, sposób spędzania wolnego czasu. Razem będzie 5 osób, mam psa i chciałabym się dowiedzieć czy jest możliwość wzięcia go ze sobą. Proszę o szybkie skontaktowanie się ze mną (nr. tel. 789651235) lub z mężem (nr. tel. 885214729). Z góry dziękuję.

Niem.:
Ich entschuldige mich aber meiner hat das Angebot der Abfahrt in eine Pension Interesse wecken "Radaś" in Deutschland. Fahren so dass ich 22 Juni wollte dieses Jahres (22.06.2010). Ich wollte sind die freien Plätze für solch Sommerferien erfahren. Sie bat um zu die Beschreibung der Umgebung, ebenfalls welche Unterhaltungen werden sein, die Art die freie Zeit zu verbringen. Die 5 Personen werden zusammen sein, ich habe einen Hund und ich hätte ist die Möglichkeit ihn mit sich zu nehmen erfahren gewollt. Please an schnell das Zusammenbringen sich mit mir (der Nr.. der Tel. 789651235) oder mit dem Ehemann (der Nr.. der Tel. 885214729). Ich im Voraus danken.