Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • vive
  • Początkujący
2010-03-13T22:17:12+01:00
Od XI w. stopniowo wzrastało zaludnienie ziem polskich; najpierw dzieki wydatnemu przyrostowi naturalnemu,który był wynikiem poprawy bytu ludności, a , także dzięki napływowi osadników , głównie z niemiec.
nastąpiły zmiany w technice rolnej ( upowszechnił sie stopniowo system trójpolówki ).Zasiedlano nowe tereny dotychczas nie uzytkowane, trzebiono wielkie kompleksy leśne,stąd np miejscowości na podkarpaciu o nazwie poręba lub porąbka.zaczeła powstawac wielka własnosc ziemska ,najpierw kościelna potem możnowładcza.równolegle z rozwojem rolnictwa wzrosło znaczenie handlu i rzemiosla,wzrosła liczba i znaczenie targów .w tym okresie szczególna pozycje uzyskal kościul ,który otrzymal wlasne sadownictwo uniezalezniajace kler od jurysdykcji ksiazat i wzmacniajace zaleznosc nizszego duchowienstwa od biskupów.przemiany w strukturze doprowadzily do powstania czterech kategorii ludnosci: duchownemu, rycerskiemu,mieszczanskiemu i chłopskiemu.

Myśle ,że ci pomoglem.