Proszę o obliczenia
Zad.1
Woltomierz i amperomierz połączono szeregowo i włączono do źródła prądu o napięciu U0= 6V. Na przyrządach odczytano: natężenie prądu I= 5mA oraz napięcie u=5.5 V Znaleźć opory wewnętrzne rw woltomierza i ra amperomierza

Zad.2
W celu pomiaru siły elektromotorycznej ogniwa połączono jego bieguny z miliwoltomierzem, do któego uprzednio dołączono szeregowo opór R= 800om Miliwoltomierz wskazał napięcie U=50mV Obliczyć siłę elektromotoryczną E ogniwa, jeżeli jego opór wewnętrzny wynosi r= 300om a opór wewnętrzny woltomierza rv=100om

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T03:00:01+01:00
Witaj
1.
dane Uo=6V, Ja=5mA, Uv=5,5V,
szukane Rv, Ra
---Poniewaz amperomierz i woltomierz przyłączone są szeregowo do źródła, to
jego napięcie Uo rozkłada się na oba przyrządy i jest sumą napięć Ua i Uv.
Uo = Ua + Uv
Ua = Uo - Uv = 6V - 5,5V = 0,5V
Ra = Ua/Ja = 0,5V/0,005A = 100 om
Opór wewnętrzny amperomierza wynosi 100 omów.
---Ponieważ przez amperomierz płynie prąd Ja = 5 mA, to taki sam prąd
przeplywa przez pozostałe szeregowo elementy, czyli również przez woltomierz,
czyli Jv=5 mA.
Rv = Uv/Jv = 5,5V/0,005A = 1100 omów
Opór wewnętrzny woltomierza wynosi 1100 omów = 1,1 kilooma.

2.
dane R=800 om, Uv=50mV, r=300 om, Rv=100 om
szukane E
---z prawa Ohma Jv = Uv/Rv = 50mV/100 om = 0,0005 A = 0,5 mA
---taki sam prąd płynie przez pozostałe szeregowo połączone elementy
---z prawa Ohma dla obwodu zamkniętego /szczególny przypadek II prawa
Kirchhoffa/ mamy :
J = Ec/Rc........Ec=E......Rc = R+r+Rv
E = Jv*(R+r+Rv) = 0,5mA(800om+300om+100om)
E = 0,5mA *1200om = 0,6V
SEM E ogniwa wynosiła 0,6V.

...........................pozdrawiam

6 4 6