Ich heiße ___. Ich bin ____ Jahre alt.Mein Geburstort ist Lublin. Als ich 5 Jahre alt war sind wir nach Breslau umgezugen.Zurzeit besuche ich die ___.klasse Gimnazjum..Ich habe zwei Geschwister: ein Bruder und eine Schwester.Mein Bruder heißt Peter und ist drei Jahre älter als ich.Meine schwester ist noch kleiner,sie ist 5 Jahre alt und besucht einen Kindergarten. Sie heißt Paulina aber wir sagen zur sie Paula.Unsere Muter heißt Maria und arbeitet sie im einen Büro als Sekretärin. Der Vater heißt Jan und arbeitet als Automechaniker.
Wenn ich mit Gimnazjum fertig bin ,dann möchte ich wie mein Vater einen Automechaniker erlernen. Meine Eigenschaften für diesem Beruf eignen sich gut:Zuverlässigkeit,Genauigkeit usw.
Ich möchte meine Zukunft gerne ihre eigene Autowerkstatt haben.
Ich hätte gern auch eigene Famillie haben. Aber jetzt soll ich noch viel lernen.

Proszę przetłumaczyć tekst na polski. :)

1

Odpowiedzi

2010-03-13T20:38:00+01:00
Zły tekst pomylone wyrazy i wogule nie trzyma się to kupy ale wychodzi to jakoś tak:

Nazywam się ___. Mam ____ lat.Moje roku jest Lublin. Kiedy miałem 5 lat mamy do Wrocławia umgezugen.Zurzeit odwiedzam ___.klasse Gimnazjum .. Mam dwójkę rodzeństwa: brata i brata, zwanego Piotrem Schwester.Ma i trzy lata starszy niż ich.Moja siostra jest jeszcze mniejsze ona już 5 lat i uczęszcza do przedszkola. Ma na imię Paulina, ale mówimy im Paula.Unsere mama imię Maria i pracuje w biurze jako sekretarka. Imię ojca, Jan pracował jako mechanik auto.
Kiedy skończyłem z Gimnazjum, to chciałbym, aby dowiedzieć się, jak mój ojciec mechanik auto. Moje cechy są dobrze przystosowane do tego zadania: rzetelność, dokładność, itp.
Chcę w przyszłości chcesz mieć własny garaż.
Chciałbym mieć własny rodzine. Ale teraz chcę się wiele nauczyć
2 1 2