Obok altanki siostra Jasia postawiła donice, w których zamierzała posadzić pelargonie. Donice miały kształt walca o promieniu długości 20 cm i wysokości 30 cm. Ile worków ziemi o pojemności 15 litrów każdy należy kupić, aby każda donicę napełnić do 3/4 jej objętości ? Zapisz obliczenia, do obliczeń przyjmij pi = 3.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T20:48:55+01:00
Pi=3
pole koła =pi r do kwadratu
promień 20cm=2 dm
wysokość 30cm=3 dm
3*2 do kwadratu
3*4=12 pole kola
3/4 *3 =2,25
12*2,25=27 [dm sześciennych]
1 dm sześcienny = 1 litr
27 dm sześciennych = 27 litrów
wiec trzeba kupić 2 worki 15 litrowe
2010-03-13T20:52:04+01:00
V=πr²h
r = 20 cm
h = 30 cm
π = 3

V=3*20²*30
V=3*400*30
V=36000cm³=36l

36:4=9
9*3=27l

nie wiel ile tych donic było więc obliczyłam ile do jednej, jak było ich więcej wystarczy pomnożyć przez ich ilość.