Odpowiedzi

2010-03-13T20:55:36+01:00
Obraz: element świata przedstawionego, plastyczność obrazów pełnych szczegółów, oddziałujących na wyobraźnię czytelnika dzięki zastosowaniu bogatych środków opisowych

Wiersz:zastosowanie w wypowiedzi wielu środków stylistycznych (epitetów, metafor) pozwalających ukazać od nieznanej dotąd strony rzeczy i zjawiska, o których traktuje utwór .Ten typ obrazowości spotyka się głównie w utworach poetyckich.
1 1 1