Odpowiedzi

2010-03-13T21:00:09+01:00
2³√24 + ½(³√192 - ³√375)= 2∛(8*3)+½(∛(64*3)-∛(125*3)=
2*2∛3+½(4∛3-5∛3)=4∛3+½∛3=4½∛3

(2√3)⁴ - (3√2)⁻²=(2√3)²*(2√3)²-1/(2√3)²=4*3*4*3-1/4*3=
=144-¹/₁₂=143¹¹/₁₂
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T21:05:25+01:00
2∛24+½(∛192-∛375)=
2×2∛3+½(4∛3-5∛3)=
4∛3-½∛3=3½∛3


(2√3)⁴-(3√2)⁻²=16√3⁴-¹/₁₈=
16√81-¹/₁₈=
144-¹/₁₈=143¹⁷/₁₈