1.Magda miała x złotych i kupiła cztery płyty cd po y zlotych każda.zostało jej z złotych reszty.
a.zapisz wzór określający zależność między wielkościamy x,y i z.
b.z otrzymanego wzoru wyznacz y.
2.wartość wyrażenia (-2x-2y)kwadrat -4(-2x-1)(1-2x) dla x=-1,y=1

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T21:13:16+01:00
1a.x-4y=z
4y=x-z
1b.y=(x-z)/4

2. 4x*x +4y*y +8xy -4(-2x+4x*x-1+2x)=
=4x*x + 4y*y +8xy + 8x - 16x*x +4 -8x=
=-12x*x + 4y*y + 8xy + 4

W=-12*-1*-1 + 4*-1*1 +4=
=-12*1 - 4 +4=
= -12