Odpowiedzi

2010-03-13T22:12:32+01:00
Le litrów gazowego amoniaku (w warunkach normalnych) należy użyć , aby z roztworu powstałego przez rozpuszczenie 3g glinu w 100 ml kwasu solnego zawierającego 15g HCl strącić glin w postaci Al(OH)₃?

1. Piszemy równania reakcji
a. Glin i kwas solny
2Al + 6HCl --> 2AlCl₃ + 3H₂
b. Amoniak i chlorek glinu
AlCl₃ + 3NH₃×H₂O --> Al(OH)₃ + 3NH₄Cl

2. Określamy ilość produktów
a.
54g......219g.......267g........6g
2Al...+..6HCl -->..2AlCl₃...+...3H₂
3g........15g.........x
(warto zauważyć, że HCl jest w nadmiarze, więc obliczenia wykonujemy względem glinu)
x=(3×267)/54= 14,8g

b.
133,5g........67,2dm³............78g
AlCl₃....+..3NH₃×H₂O....-->...Al(OH)₃..+..3NH₄Cl
x=14,8g.......y dm³

y=(67,2×14,8)/133,5= 7,5dm³

Odpowiedź: Należy użyć 7,5dm³ gazowego amoniaku odmierzonego w warunkach normalnych

P.S. Jeśli czegoś nie rozumiesz, napisz na GG:4817140. Chętnie pomogę.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T23:21:48+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
MAl=27u
mHCl=1u+35,5u=36,5u
mAlCl3=27u+3*35,5u=133,5u

2Al + 6HCl----->2AlCl3 + 3H2
2*27g Al--------6*36,5g HCl
3g Al------------xg HCl
x=3*219/54
x=12,17g HCl
W nadmiarze użyto HCl, więc dalsze obliczenia wykonuję dla Al
2*27g Al--------2*133,5g AlCl3
3g Al------------xg AlCl3
x=3*267/54
x=14,83g AlCl3

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O----->Al(OH)3 + 3NH4Cl
133,5g AlCl3------3*22,4dm3 NH3
14,83g AlCl3--------xdm3 NH3
x=7,46dm3 amoniaku