Odpowiedzi

2010-03-13T22:42:52+01:00
Za panowania Kazimierza Wielkiego w 1351 roku po śmierci księcia mazowieckiego Bolesława (nie miał potomka), Mazowsze stało się lennem króla polskiego. Po włączeniu w 1526 roku Mazowsza do Korony polityka króla Kazimierza Wielkiego wpłynęła na ożywienie szlaków handlowych, które przechodziły przez wschodnie Mazowsze. Książęta mazowieccy w XIV i XV w. usilnie popierali osadnictwo na puszczańskim, mało zaludnionym terenie nie tylko dla korzyści gospodarczych, ale również dla stworzenia pasa obronnego przed napastnikami, którzy zapuszczali się ze wschodu w głąb Mazowsza.