Odpowiedzi

2010-03-13T21:35:04+01:00
Strefy wpływów oby pństw zostały potwierdzone na konferencji w jałcie i poczdamie, a miało to szczególny wydźwięk, przy wyznaczeniu stref okupacyjnych w niemczech i austrii po 1945 roku, Związek radziecki w swojej sferze wpływów miał NRD( ich strefa okupacyjna) oarz wszystkie kraje na wschód aż do granicy ze ZSRR, oraz znaczącą część płw bałkańskiego, bez grecji, która otrzymała pomoc od zachodnich mocarstw prze wprowadzeniem komunizmu.
3 2 3