Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T22:01:04+01:00
Ile litrów gazowego amoniaku (w warunkach normalnych) należy użyć , aby z roztworu powstałego przez rozpuszczenie 3g glinu w 100 ml kwasu solnego zawierającego 15g HCl strącić glin w postaci Al(OH)₃?

1. Piszemy równania reakcji
a. Glin i kwas solny
2Al + 6HCl --> 2AlCl₃ + 3H₂
b. Amoniak i chlorek glinu
AlCl₃ + 3NH₃×H₂O --> Al(OH)₃ + 3NH₄Cl

2. Określamy ilość produktów
a.
54g......219g.......267g........6g
2Al...+..6HCl -->..2AlCl₃...+...3H₂
3g........15g.........x
(warto zauważyć, że HCl jest w nadmiarze, więc obliczenia wykonujemy względem glinu)
x=(3×267)/54= 14,8g

b.
133,5g........67,2dm³............78g
AlCl₃....+..3NH₃×H₂O....-->...Al(OH)₃..+..3NH₄Cl
x=14,8g.......y dm³

y=(67,2×14,8)/133,5= 7,5dm³

Odpowiedź: Należy użyć 7,5dm³ gazowego amoniaku odmierzonego w warunkach normalnych

P.S. Jeśli czegoś nie rozumiesz, napisz na GG:4817140. Chętnie pomogę.