2 proste pytania 55 pkt potrzebne na jutro xD
Rewolucja przemysłowa
1.)wynalazcy,wynalazki i daty
2.)Dzieki przemianom na wsi i uzyskaniu wolności osobistej,chłopi zaczęli ....................gdzie stali się tanią siła roboczą.zajmując się produkcja rzemieślnicza i handlem mieszczanie uzyskali prawa polityczne i dzięki temu zaczęli decydować o......................całego państwa.Dzięki handlowi z koloniami wzrastała sprzedaż,a tym samym zyski z handlu i produkcji .Otrzymany kapitał został wykorzystany do zakładania......................a z czasem pierwszych...................Czynniki te spowodowały szybki rozwój...........................................................Aby go jeszcze przyspieszyć ,zaczęto zatrudniać konstruktorów i wynalazców,którzy,wymyślając.............................mieli zwiększyć produkcje i uczynić ja tańsza.Zmianę sposobu wytwarzania z pracy ręcznej na produkcję za pomocą maszyn nazywamy...........................................

1

Odpowiedzi

2010-03-13T22:12:33+01:00
1. John Kaya- skonstruuował warsztat tkacki 1733r.
James Hargreaves wynalazł przedzarke w 1765r.
Richard Arkwright jako pierwszy zastosował napęd mechaniczny w 1775r.
maszynę przędzalniczą o napędzie wodnym ulepszył Samuel Crompton w 1779r.
w 1785r. Edmund Cartwright opatentował i wprowadził mechaniczne krosno
1711r. Thomas Newcomen konstruuje silnki parowy
1769 James Watt ulepsza silnik Newcomena.
1829r. Gorge staehenson zbudował pierwszy parowóz2 zad. (po kolei)

1 przenosić się do miast
2 losie
3 manufaktur
4 fabryk
5 gospodarczy
6 nowe maszyny
7 rewolucją przemysłową


2 5 2